Quan điểm kinh doanh

Tồn tại và phát triển

Khách hàng là bạn. Chúng tôi lắng nghe để hiểu bạn mong muốn điều gì. Chúng tôi tư vấn cho bạn để có thể hiểu được những lợi ích mà sản phẩm mang đến cho mình và chính bạn là người sẽ lựa chọn, quyết định những sản phẩm phù hợp cho bản thân.

Lĩnh Vực Hoạt Động

Thành lập từ năm 2022, Niche Perfume World như chính thương hiệu của nó là nơi chuyên cung cấp các sản phẩm nước hoa với những thương hiệu nước hoa nổi tiếng thế giới.